Các đơn vị nhận chứng chỉ ISO

Cập nhật: 07/01/2015, 11:08:12 AM

Các đơn vị vừa được Công ty TQCS International Pty cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Đó là:

- Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Quy Nhơn thuộc Chi nhánh Công ty tại Miền Trung được cấp giấy chứng nhận ISO số VN391-QC ngày 09/7/2009 trong các lĩnh vực: Thí nghiệm cơ lý hóa vật liệu công trình, phân tích thành phần hóa học của nước.

- Xí nghiệp Khảo sát, đo đạc và xây dựng được cấp giấy chứng nhận ISO số VN374-QC ngày 09/06/2009, các lĩnh vực đăng ký chứng nhận bao gồm: Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính và khảo sát địa chất công trình.

- Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hà Nội được cấp giấy chứng nhận ISO số VN 372-QC ngày 29/5/2009  trong các lĩnh vực: Thí nghiệm và kiểm định xây dựng, khảo sát địa chất công trình.

- Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Hải Phòng được cấp giấy chứng nhận ISO số VN366-QC ngày 27/04/2009 trong các lĩnh vực: Thí nghiệm và kiểm định xây dựng, khảo sát địa chất công trình.

Các đơn vị được cấp phép trên được đánh giá và chứng nhận bởi TQCS International Pty Ltd vì có năng lực kiểm soát chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ phù hợp với các điều kiện của thoả thuận cấp phép, dưới hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn: ISO 9001:2008

- Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Quảng Ngãi được cấp giấy chứng nhận ISo số VCB0910134 ngày 24/8/2009 bởi  Tổ chức chứng nhận VINACERT trong các lĩnh vực: Thí nghiệm và kiểm định xây dựng.

Đây là điều kiện nâng cao Hệ thống quản lý chất lượng, tạo cơ sở hội nhập quốc tế, đồng thời tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường của các đơn vị.

Các chứng chỉ có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp.
 

 

USCo