Khảo sát địa chất chuẩn bị cho Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật

Cập nhật: 30/12/2021, 09:05:19 AM

Một số hình ảnh USCO đang thi công khảo sát ĐCCT tại Dự án xây dựng khuôn viên Trường Đại học Việt Nhật tại Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà Nội.