Khoan giếng khai thác nước dưới đất tại Trạm cấp nước sân bay Gia Lâm công suất 12.000m3/ngày

Cập nhật: 22/09/2022, 11:21:03 AM

USCO thi công công trình khoan giếng khai thác nước dưới đất tại Trạm cấp nước sân bay Gia Lâm công suất 12.000m3/ngày. Phúc vụ cung cấp nước sạch cho sinh hoạt tại khu vực quận Long Biên. Hà Nội