Đất xây dựng - Phân loại đất Đất xây dựng - Phân loại đất 13/12/2014

Soát xét Tiêu chuẩn TCVN 5747:1995 “Đất xây dựng- Phân loại đất”

Chi tiết >>
Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và Định nghĩa Địa chất thủy văn - Thuật ngữ và Định nghĩa 13/12/2014

Soát xét Tiêu chuẩn TCVN 4119-1985 “Địa chất thủy văn- Thuật ngữ và định nghĩa”

Chi tiết >>
Quy định thống nhất hồ sơ khảo sát xây dựng Quy định thống nhất hồ sơ khảo sát xây dựng 13/12/2014

Biên soạn Tiêu chuẩn “Quy định thống nhất hồ sơ khảo sát xây dựng”

Chi tiết >>
Điều tra đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu Điều tra đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu 13/12/2014

Dự án sự nghiệp kinh tế điều tra khảo sát đánh giá tình hình cát trầm tích dưới hạ lưu các con sông có đập thủy điện và thủy lợi khu vực miền Bắc và miền Nam

Chi tiết >>