Thi công cọc thử - cọc khoan nhồi Dự án khu chung cư cao tầng trên lô đất quy hoạch CT-01- Khu đô thị sinh thái Dream City Thi công cọc thử - cọc khoan nhồi Dự án khu chung cư cao tầng trên lô đất quy hoạch CT-01- Khu đô thị sinh thái Dream City 18/07/2024

Ngày 15/7/2024, USCO đã ký hợp đồng số 20241507-LOA-TFC-HY-USCO về việc Thi công cọc thử - cọc khoan nhồi Dự án khu chung cư cao tầng trên lô đất quy hoạch CT-01- Khu đô thị sinh thái Dream City

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất công trình Dự án: Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Khảo sát địa chất công trình Dự án: Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của BV đa khoa tỉnh Ninh Bình 27/06/2024

Ngày 24/6/2024 USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HD-KSDC/CLC về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án: Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của BV đa khoa tỉnh Ninh Bình

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên 07/05/2024

Ngày 06/5/2024 USCO đã ký hợp đồng số 13/2024/HĐTV/QG-HN07 về việc Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (QG-HN07) (Đầu tư Zone 1, Zone 2, Zone 3) tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh 16/04/2024

Ngày 16/4/2024, USCO đã ký hợp đồng số TXVP.HD...về việc Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500; Lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Cụm công nghiệp Phước Minh 1- quy mô 75 ha và Cụm công nghiệp Phước Minh 2- quy mô 26 ha

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương 12/03/2024

Ngày 12/3/2024, USCO đã ký hợp đồng số 32/2024/HD-TVTK về việc Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp Cuối