Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình 22/09/2023

Ngày 22/9/2023 USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất Dự án Điện rác Ninh Bình

Chi tiết >>
Khảo sát địa hình và địa chất DA Khu công nghiệp Bắc Tiên Phong Khảo sát địa hình và địa chất DA Khu công nghiệp Bắc Tiên Phong 14/09/2023

Ngày 14/9/2023, USCO đã ký hợp đồng về việc Khảo sát địa hình và địa chất DA Khu công nghiệp Bắc Tiên Phong, Bắc Ninh

Chi tiết >>
Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO 14/09/2023

Ngày 14/9/2023, USCO đã ký hợp đồng Tư vấn Khảo sát đo đạc lập bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở và khu phụ trợ cụm công nghiệp thực phẩm HAPRO

Chi tiết >>
Khảo sát công trình Công viên ven sông Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sống Cấm Khảo sát công trình Công viên ven sông Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sống Cấm 14/09/2023

Ngày 12/8/2023 USCO đã ký hợp đồng thi công Gói thầu số 20: Khảo sát XD phục vụ bước TKBVTC công trình Công viên ven sông Dự án ĐTXD Nhà máy xử lý nước thải, hệ thống tín hiệu giao thông và công viên ven sống từ đường ven sông Cấm đến đê tả sông Cấm

Chi tiết >>
Tư vấn gói thầu Điều tra đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký nước dưới đất; lập Danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận Tư vấn gói thầu Điều tra đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký nước dưới đất; lập Danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận 28/08/2023

Ngày 18/8/2023, USCO đã ký hợp đồng số 20-2023/HDTV về việc Điều tra đánh giá và khoanh định vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký nước dưới đất; lập Danh mục vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp Cuối