KSXD phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm KSXD phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm 01/11/2022

Ngày 01/11/2022 USCO đã ký hợp đồng số ...-TTCT-HC/2022/HDTV về việc Khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban 18/10/2022

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../.../STARLAKE/SLUC-USCO/2022-P01 về việc Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban tại Lô C1-CC1, Dự án Trung tâm Khu đô thị mới Tây hồ Tây - giai đoạn 1

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội 18/10/2022

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội

Chi tiết >>
Thi công khoan cọc nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà DA Trung tâm Thương mại Dịch vụ và nhà ở tại khu đất X1, Thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì Thi công khoan cọc nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà DA Trung tâm Thương mại Dịch vụ và nhà ở tại khu đất X1, Thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì 28/09/2022

Ngày 27/9/2022 USCO đã ký hợp đồng số 2709A/2022/HĐTC/KDD-USCO về việc Thi công khoan cọc nhồi thí nghiệm và cọc khoan nhồi đại trà DA Trung tâm Thương mại Dịch vụ và nhà ở tại khu đất X1, Thôn Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì.

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 26/09/2022

Ngày 29/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 03/2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tiếp Cuối