GIỚI THIỆU CHUNG

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KHẢO SÁT VÀ XÂY DỰNG - USCO

2. Tên tiếng Anh: UNION OF SURVEY AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

3. Tên viết tắt: USCO

4. Năm thành lập: 1960

5. GCN đăng ký kinh doanh: Số 0100107123 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/10/2004, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 03/6/2021.

6. Tổng vốn điều lệ: 55.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỉ đồng chẵn)

7. Trụ sở chính: Số 91 Phùng Hưng, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: 024 3825 2725
- Fax: 024 3824 5708
- Website: www.usco.vn
- Email: ksxd.usco@gmail.com

8. Các Chi nhánh : Công ty có 11 Chi nhánh tại 3 miền Bắc, Trung, Nam