Kiểm tra và bàn giao công trình xây dựng hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công tại Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng Kiểm tra và bàn giao công trình xây dựng hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công tại Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng 14/12/2022

Đại diện Đại sứ quán Mỹ, Cảnh sát biển Việt Nam, Công ty URS, Công ty USC tại buổi kiểm tra, bàn giao công trình Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng

Chi tiết >>
Lễ bàn giao Xưởng bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công tại Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng Lễ bàn giao Xưởng bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công tại Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng 28/04/2022

Sáng ngày 28/4/2022 tại Cảnh sát biển Vùng 1 - Đình Vũ - Hải Phòng đã diễn ra Lễ bàn giao Xưởng bảo dưỡng tàu và hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công.

Chi tiết >>
Kiểm tra thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng Kiểm tra thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng 18/03/2022

Sáng ngày 18/3/2022, Đại điện Đại sứ quán Mỹ, Bộ Ngoại giao, Cảnh sát biển Việt Nam, Công ty URS đã đến công trường kiểm tra các hạng mục do USCO thi công tại Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng.

Chi tiết >>
Huấn luyện và kiểm tra công tác ATLĐ tại Dự án xây dựng Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng Huấn luyện và kiểm tra công tác ATLĐ tại Dự án xây dựng Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng 18/11/2021

Sáng 17/11/2021, tại công trình thi công Dự án xây dựng Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng, đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam và Công ty URS đã đến kiểm tra công tác an toàn lao động và trao tặng Kỷ niệm chương cho Công ty USCO vì thực hiện tốt các biện pháp an toàn lao động trong sự nghiệp xây dựng các dự án trọng điểm do nước ngoài tài trợ.

Chi tiết >>
Kiểm tra thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng Kiểm tra thi công Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng 03/11/2021

Sáng ngày 03/11/2021, Đại điện Đại sứ quán Mỹ và Công ty URS đã đến công trường kiểm tra các hạng mục do USCO thi công tại Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng.

Chi tiết >>
1 2 3 4 Tiếp