Khởi công Dự án xây dựng hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng, trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 04/06/2020, 04:10:46 PM