Kiểm tra và bàn giao công trình xây dựng hệ thống nâng hạ tàu do USCO thi công tại Cảnh sát biển Vùng 1 tại Hải Phòng

Cập nhật: 14/12/2022, 03:17:18 PM

Đại diện Đại sứ quán Mỹ, Cảnh sát biển Việt Nam, Công ty URS, Công ty USC tại buổi kiểm tra, bàn giao công trình Dự án Hệ thống nâng hạ tàu, cơ sở bảo dưỡng và trung tâm huấn luyện của Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 tại Hải Phòng