Thi công Dự án xây dựng Hệ thống nâng hạ tàu, CS bảo dưỡng, cầu tàu, đê chắn sóng và bến liền bờ, Trung tâm huấn luyện cảnh sát biển vùng 3 tại Khánh Hòa

Cập nhật: 16/06/2020, 08:53:10 AM