Khảo sát địa chất công trình Dự án: Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của BV đa khoa tỉnh Ninh Bình Khảo sát địa chất công trình Dự án: Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của BV đa khoa tỉnh Ninh Bình 27/06/2024

Ngày 24/6/2024 USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HD-KSDC/CLC về việc Khảo sát địa chất công trình Dự án: Xây dựng đơn nguyên khám chữa bệnh chất lượng cao của BV đa khoa tỉnh Ninh Bình

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên 07/05/2024

Ngày 06/5/2024 USCO đã ký hợp đồng số 13/2024/HĐTV/QG-HN07 về việc Khảo sát địa chất phục vụ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Khoa học tự nhiên (QG-HN07) (Đầu tư Zone 1, Zone 2, Zone 3) tại xã Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương 12/03/2024

Ngày 12/3/2024, USCO đã ký hợp đồng số 32/2024/HD-TVTK về việc Tư vấn khảo sát, lập BCNCKT Gói thầu số 01 Dự án: Cải tạo trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu 23/01/2024

Ngày 23/01/2024, USCO đã ký hợp đồng thi công Gói thầu 01: Tư vấn khảo sát xây dựng và lập Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Khu chung cư Tạ Quang Bửu, P Bình Hàn, TP Hải Dương

Chi tiết >>
Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III 03/01/2024

Ngày 01/01/2024, USCO đã ký hợp đồng số .../2024/HDTV/TESECO-USCO/ĐVIII về việc Khoan khảo sát địa chất DA ĐTXD và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ- Ninh Nình

Chi tiết >>
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp Cuối