KSXD phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm KSXD phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm 01/11/2022

Ngày 01/11/2022 USCO đã ký hợp đồng số ...-TTCT-HC/2022/HDTV về việc Khảo sát xây dựng phục vụ bước thiết kế kĩ thuật, TKBVTV thuộc DA ĐTXD công trình Trung tâm Chính trị- Hành chính thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KDT Bắc Sông Cấm

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban 18/10/2022

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../.../STARLAKE/SLUC-USCO/2022-P01 về việc Khảo sát Địa chất công trình khu phức hợp SL Urban tại Lô C1-CC1, Dự án Trung tâm Khu đô thị mới Tây hồ Tây - giai đoạn 1

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội 18/10/2022

Ngày 17/10/2022 USCO đã ký hợp đồng số .../2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng Trung tâm Pháp y Hà Nội

Chi tiết >>
Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội 26/09/2022

Ngày 29/8/2022 USCO đã ký hợp đồng số 03/2022/HĐ-BQLDADD về việc Khảo sát Địa chất công trình Dự án Nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Hà Nội - Bệnh viện mũi nhọn về chẩn đoán và điều trị ung thư

Chi tiết >>
Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây 31/08/2022

Ngày 31/8/2022, USCO đã ký hợp đồng số /2022/ về việc Khảo sát địa kỹ thuật Dự án Khu trung tâm khu đô thị Tây Hồ Tây - Ô K2-CT1 giai đoạn Phục vụ Thiết kế cơ sở và Thiết kế bản vẽ thi công

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tiếp Cuối