Khảo sát địa chất Zone1 - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc Khảo sát địa chất Zone1 - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc 08/04/2022

Ngày 08//2022, USCO đã ký hợp đồng số 22-CC-0007-VTU-ED về việc Khảo sát địa chất Zone1 - Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị sinh thái Hồng Hạc- Xuân Lâm - Thuận Thành -Bắc Ninh

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông 29/03/2022

Ngày 29/3/2022, USCO đã ký hợp đồng số 118/2022/KSXD-KTKH về việc Khảo sát địa chất cho Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước mặt hồ Dương Đông tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Chi tiết >>
Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. Khảo sát địa chất DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình. 26/01/2022

Ngày 26/01/2022, USCO đã ký hợp đồng số 26.1/2022/HĐKS về việc Tư vấn khảo sát địa chất bước thiết kế bản vẽ thi công DA Khu trụ sở liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết >>
Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10. Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10. 31/12/2021

Ngày 31/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2022 về việc Tư vấn khảo sát đo đạc bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 và Khảo sát Địa chất công trình Dự án xây dựng trường Mầm non May 10.

Chi tiết >>
Khảo sát ĐCCT Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm Khảo sát ĐCCT Trung tâm Hội nghị- Biểu diễn thành phố và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm 17/12/2021

Ngày 04/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 03-TTHN-BD/2021/HĐTV Khảo sát ĐCCT phục vụ bước lập DA ĐTXD công trình Trung tâm Hội nghị - biểu diễn thành phố thành phố và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ tại KĐT Bắc sông Cấm tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tiếp Cuối