Mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc và khoan giếng quan trắc cho các giếng khai thác nước tại Hà Nội.

Cập nhật: 31/12/2021, 03:43:07 PM

Ngày 30/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số 2812/2021/HĐ-XD về việc Mua sắm, lắp đặt thiết bị quan trắc và khoan giếng quan trắc cho các giếng khai thác nước tại Hà Nội.