CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA USCO

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 5 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 20/02/2014, các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của USCo như sau:

1. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, bao gồm:

- Thiết kế công trình khai thác mỏ lộ thiên;

- Thiết kế, lập tổng dự toán và giám sát thi công các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình kỹ thuật hạ tầng, thiết kế quy hoạch chi tiết khu công nghiệp, dân cư;

- Lập và quản lý các dự án đầu tư xây dựng dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng;

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính;

- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò tài nguyên làm vật liệu xây dựng;

- Thiết kế các công trình thoát nước và xử lý nước thải.

2. Thí nghiệm mẫu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi trường và kiểm định xây dựng;

3. Thăm dò và khai thác khoáng sản (trừ loại khoáng sản Nhà nước cấm);

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng, bao gồm:

- Khoan phun gia cố, xử lý chống thấm các công trình thủy lợi, thủy điện;

- Xây dựng nền móng của tòa nhà, gồm đóng cọc;

- Thử độ ẩm và các công việc thử nước;

- Chôn chân trụ.

5. Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở;

6. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm:

- Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, các công trình kỹ thuật hạ tầng, các công trình cấp nước, đường dây và trạm điện;

- Xây dựng các công trình thoát nước và xử lý nước thải.

7. Xây dựng công trình giao thông đường sắt và đường bộ;

8. Gia công, sửa chữa thiết bị, vật tư chuyên ngành khảo sát, xây dựng;

9. Sản xuất vật tư chuyên ngành khảo sát, xây dựng;

10. Kinh doanh vật tư chuyên ngành khảo sát, xây dựng;

11. Đầu tư xây dựng và quản lý kinh doanh khai thác bến bãi đỗ xe;

12. In các ấn phẩm phục vụ cho việc sản xuất, kinh doanh của công ty (không bao gồm hoạt động xuất bản);

13. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;

14. Xây dựng nhà các loại;

15. Phá huỷ hoặc đập các toà nhà và các công trình khác;

16. Chuẩn bị mặt bằng, bao gồm:

- Làm sạch mặt bằng xây dựng;

- Vận chuyển đất: đào, lấp, san mặt bằng và ủi tại các mặt bằng xây dựng, tiêu nước, vận chuyển đá (Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật...

Trong đó, các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Công ty bao gồm: Tư vấn khảo sát, thiết kế và xây lắp cho các công trình công  nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy điện, cấp nước, thoát nước và môi trường; Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò VLXD, đo đạc địa hình, thăm dò các mỏ kim loại, xử lý nền móng các công trình xây dựng; đầu tư các dự án bất động sản;Tư vấn xây dựng, kiểm định chất lượng xây dựng và công tác thí nghiệm.

Định hướng phát triển của Công ty USCo là lấy lĩnh vực khảo sát địa chất công trình, địa chất  thủy văn, thăm dò VLXD, đo đạc địa hình, đo đạc công trình là chính, mở rộng các lĩnh vực khác như xây lắp các công trình dân dụng và công nghiệp, thăm dò các mỏ kim loại, xử lý nền móng các công trình xây dựng; đầu tư các dự án bất động sản trên cơ sở tiềm năng sẵn có của Công ty.

USCo