THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

    Cùng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn khảo sát, Công ty Cổ phần Khảo sát & Xây dựng - USCo đã giành được nhiều giải thưởng cao quý do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ trao tặng như:


Khen thưởng dành cho tập thể:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1980,1990, 1995, 2009, 2015
- Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ trao tặng năm 2017, 2018
- Huân chương Lao động Hạng Ba năm 1985
Huân chương Lao động Hạng Nhì năm 1995, 2021
Huân chương Lao động Hạng Nhất năm 2005
- Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho giai đoạn 2010-2014
- Bằng khen của Bộ Xây dựng năm 2001,2002, 2003, 2006, 2007, 2008,2011-2017
Cờ thi đua xuất sắc 5 năm 2000-2004, 2018 của Bộ Xây dựng

Khen thưởng dành cho cá nhân:
- Huân chương Lao động hạng Ba: 5 lượt người
- Huân chương Lao động hạng Nhất: 1 lượt người
- Bằng khen của Chính phủ: 15 lượt người
- Bằng khen của Bộ Xây dựng: 126 lượt người
- Trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng: 371 lượt người
- Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: 74 lượt người
- Bằng khen của Công đoàn ngành Xây dựng: 168 lượt người 
Ngoài ra Công ty còn được Bộ, Ngành, TP Hà Nội, Hội nghề nghiệp tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua trong quá trình hoạt động.

**********

- Huân chương Lao đng Hạng Nhì năm 2021- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2015
 
- Huân chương Độc lập Hạng Ba năm 2010

 
    
 
- Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2005:

 


- Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1995:    
- Huân chương Lao động hạng Ba năm 1985:

  
 - Chứng nhận công bốThương hiệu Việt:

    


USCo