Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 08/12/2021

Ngày 08/12/2021 USCO đã ký hợp đồng số …/2021/HĐ-TVMNB về việc Tư vấn Thí nghiệm cọc Dự án cải tạo, nâng cấp trường Mầm non B, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Chi tiết >>
Lắp đặt phòng thí nghiệm thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng Lắp đặt phòng thí nghiệm thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng 07/07/2017

Ngày 12/5/2017 USCO đã ký hợp đồng số 1205/2017/HĐKT/HN.CIT/USCOvề việc Lắp đặt phòng thí nghiệm thực hiện công tác thí nghiệm và kiểm định chất lượng công trình xây dựng công trình Kho thạch cao và phụ gia xi măng thuộc gói thầu TC05.1: "Thi công xây dựng hạng mục nhà kho than, kho thạch cao và phụ gia xi măng" Dự án ĐTXD nhà máy xi măng Tân Thắng.

Chi tiết >>
Thí nghiệm nén ngang công trình Khách sạn dầu khí tài Mễ Trì Hà Nội Thí nghiệm nén ngang công trình Khách sạn dầu khí tài Mễ Trì Hà Nội 16/08/2016

Thí nghiệm nén ngang công trình Khách sạn dầu khí tài Mễ Trì Hà Nội

Chi tiết >>
Tư vấn Systra kiểm tra tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội Tư vấn Systra kiểm tra tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội 04/08/2016

Chuyên gia tư vấn giám sát Systra Cộng hòa Pháp đang kiểm tra mẫu đất, đá do USCo khoan khảo sát và thí nghiệm của Dự án tuyến tàu điện ngầm Nhổn - ga Hà Nội.

Chi tiết >>
1 2 Tiếp