Đầu tư mới máy, thiết bị phòng Thí nghiệm Đầu tư mới máy, thiết bị phòng Thí nghiệm 13/12/2014

Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Nam đã đầu tư đồng bộ máy, thiết bị Thí nghiệm nhằm nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng đầy đủ và chính xác mọi yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực thí nghiệm và kiểm định các công trình xây dựng.

Chi tiết >>
Đầu tư mới thiết bị đo đạc Đầu tư mới thiết bị đo đạc 13/12/2014

Khảo sát chính xác với tính năng cao. Chính xác đến từng mm. Đã được chứng nhận chất lượng.

Chi tiết >>
Đầu tư mới thiết bị CPTU Đầu tư mới thiết bị CPTU 13/12/2014

Thiết bị thí nghiệm xuyên CPTu đo sức kháng mũi xuyên (qc), sức kháng ma sát đơn vị (fs) và áp lực lỗ rỗng (u) bằng wire - less của hãng Envi Thụy Điển.

Chi tiết >>