Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình Hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình 08/06/2016

Ngày 10/3/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Chi tiết >>
	 Bộ Xây dựng công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Bộ Xây dựng công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành, hủy bỏ hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng 08/06/2016

Ngày 30/11, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1376 /QĐ-BXD về việc công bố 02 thủ tục hành chính mới ban hành về Chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản quy định tại Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Kinh doanh bất động sản; bãi bỏ thủ tục hành chính về cấp mới, cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản.

Chi tiết >>
Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg Bộ Xây dựng triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg 23/02/2016

Ngày 22/2/2016, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

Chi tiết >>
Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển tháng 12 và năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển tháng 12 và năm 2015 của các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng 03/02/2016

Ngay từ đầu năm 2015, các doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng đã có nhiều nỗ lực, tập trung khắc phục khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kết quả sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong tháng 12 và năm 2015 như sau:

Chi tiết >>
Quy hoạch nâng cao tầm vóc Thủ đô Quy hoạch nâng cao tầm vóc Thủ đô 22/01/2016

Thủ đô là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và hành chính của cả nước, vì vậy, xây dựng Thủ đô đẹp là xây dựng hình ảnh cho đất nước. Xác định được tầm quan trọng đó, công tác quy hoạch luôn được thành phố Hà Nội đặc biệt quan tâm, nhất là khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính. Qua nhiều thế hệ lãnh đạo, tiêu chí chỉ đạo xuyên suốt được đề cập luôn là “làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch”, với mục đích chung nhất, nhằm nâng cao vị thế của Thủ đô Hà Nội trong hội nhập, g

Chi tiết >>
Trước 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tiếp