Sôi nổi Hội thao chào mừng 62 năm thành lập Công ty cổ phần Khảo sát & Xây dựng USCO

Cập nhật: 07/10/2022, 09:00:05 AM

Sáng ngày 05/10/2022 Công đoàn Công ty USCO tổ chức giao lưu thể thao giữa Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt nam VNCC, Công ty Cổ phần Khảo sát và xây dựng USCO , Công ty Cổ phần Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng INCOSAF, Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, Thiết bị và Kiểm định xây dựng- CONINCO. Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 62 năm ngày thành lập Công ty USCO (06/10/1960-06/10/2022).