Chi bộ Cơ quan Công ty tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

Cập nhật: 21/07/2022, 11:25:53 AM

Sáng ngày 21/7/2022, tại Trụ sở Công ty USCO số 91 Phùng Hưng - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Chi bộ Cơ quan Công ty đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 378-KH/ĐUK ngày 19/5/2022 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội về việc tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2022 - 2025; Kế hoạch số 103-KH/ĐU ngày 27/5/2022 của Đảng ủy Công ty về việc tổ chức đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Sáng ngày 21/7/2022 tại Trụ sở Công ty USCO, Chi bộ Cơ quan Công ty đã trang trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Văn Định – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty cùng 20 đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội đã được nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Công ty, nhiệm kỳ 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Cơ quan Công ty, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cơ quan Công ty lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng bộ cấp trên tổ chức. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ luôn được đánh giá xếp loại tốt. Quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Công ty luôn đánh giá xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Vũ Văn Định – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty và đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty đã đánh giá cao các hoạt động của tập thể Chi bộ trong nhiệm kỳ qua luôn có sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chi bộ luôn bám sát Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của các cấp cụ thể hoá để triển khai đạt thực hiện. Mỗi đảng viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống. Phát huy vai trò của mỗi đảng viên trong đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho Lãnh đạo Công ty ngày càng tốt hơn.

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 3 đồng chí. Đồng chí Trần Minh Đức - Phó Tổng giám đốc Công ty tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025. Phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, đ/c Trần Minh Đức đại diện Cấp ủy mới đã hứa: luôn luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra.

Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, hy vọng tập thể Chi bộ Cơ quan Công ty sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ đã giao./.

Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ nhiệm kk 2022 -2025


Đại hội Chi bộ cơ quan Công ty nhiệm ký 2022 2025

         Đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng – Phó bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Vũ Văn Định – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội

Các đại biểu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội


Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 3 đồng chí
Đồng chí Trần Minh Đức - Phó TGĐ tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025Các đồng chí Lãnh đạo và đảng viên chúc mừng Chi ủy mới ra mắt Đại hội