Công đoàn cơ quan Công ty tổ chức du xuân nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Cập nhật: 11/03/2024, 01:15:19 PM

Ngày 09/3/2024 Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, Đoàn thanh niên Công ty USCO đã tổ chức chuyến du Xuân đầu năm cho CBNV tại tại Đền Trần - Nam Định, nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình và Chùa Địa tạng Phi Lai - Hà Nam.

Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện của Ban Lãnh đạo Công ty USCO, ngày 09/3/2024 Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, Đoàn thanh niên Công ty USCO đã tổ chức chuyến du Xuân đầu năm cho CBNV tại tại Đền Trần - Nam Định, nhà thờ đá Phát Diệm - Ninh Bình và Chùa Địa tạng Phi Lai - Hà Nam.

Buổi du xuân tốt đẹp trong không khí vui vẻ, phấn khởi mong muốn khởi đầu một năm mới công việc thành công, thuận lợi, cầu chúc cho Công ty USCO ngày càng vững mạnh, phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới.