Công ty USCO Tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022

Cập nhật: 03/07/2023, 03:34:46 PM

Sáng ngày 03 tháng 7 năm , tại trụ sở Công ty USCO tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ kế khoạch 6 tháng cuối năm 2023.

Về dự Hội nghị trực tiếp có Ban Lãnh đạo Công ty, các Trưởng phó phòng ban chức năng, Công đoàn, Đoàn thanh niên, đại diện các đơn vị chi nhánh tại Hà Nội. Đối với các Chi nhánh, đơn vị miền Trung và miền Nam có đại diện tham dự Hội nghị trực tuyến.

Chủ trì Hội nghị có Ông Vũ Văn Định – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐQT, Ông Nguyễn Trọng Thoáng – Phó Bí thư Đảng ủy – Tổng giám đốc Công ty.

Mở đầu Hội nghị, Ông Lư Tuấn Anh- Trưởng phòng Tổ chức lao động đọc quyết định bổ nhiệm Ông Lê Tiến Công giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Miền Trung.

Tại Hội nghị, các đơn vị đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. Trong bối cảnh khó khăn chung của cả nước, Khối cơ quan Công ty cùng các đơn vị đã nỗ lực duy trì SXKD từ các đối tác truyền thống cũng như tích cực tìm kiếm việc làm từ các đối tác mới, đấu thầu qua mạng. Cùng với đó công tác thu hồi công nợ cũng được thực hiện sát sao. Công tác phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động được đề cao tại các công trường và các đơn vị kinh doanh kho bãi. Một số đơn vị đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch như Xí nghiệp Khảo sát Địa chất và xây dựng, Trung tâm Thí nghiệm và KĐXD Hà Nội...

Để hoàn thành kế hoạch năm 2023, trong 6 tháng cuối năm đòi hỏi phải có sự tích cực đồng lòng hơn nữa, duy trì tăng cường sức mạnh đoàn kết của 11 đơn vị thành viên, tăng cường sản xuất kinh doanh đảm bảo có lãi, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và đảm bảo quyền lợi người lao động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị  .