Đảng bộ Công ty USCO tham dự chương trình về nguồn dâng hương do Đảng bộ Tổng Công ty VNCC tổ chức

Cập nhật: 20/05/2024, 10:03:59 AM

Ngày 18/5/2024 Ban thường vụ, Ban lãnh đạo Công ty USCO và các Đảng viên thuộc đảng bộ Công ty USCO tham dự chương trình về nguồn dâng hương do Đảng bộ Tổng Công ty VNCC tổ chức tại ATK ĐỊNH HOÁ THÁI NGUYÊN VÀ ATK TÂN TRÀO TUYÊN QUANG.

Tham dự chương trình về nguồn dâng hương có đồng chí NGUYỄN TRƯỜNG SƠN - Bí thứ đảng ủy khối Doanh nghiệp Hà Nội; đồng chí TẠ THỊ TUYẾT MINH ủy viên ban thường vụ, trực ban tổ chức Đảng ủy khối; đồng chí Nguyễn Huy Hải phó ban thường trực Ban tuyên giáo Đảng ủy khối; các đồng chí ủy viên ban chấp hành Đảng bộ, Ban lãnh đạo Tổng Công ty VNCC và hơn 300 Đảng viên thuộc Đảng bộ Tổng Công ty và các Công ty thành viên VC Group.