Học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII

Cập nhật: 26/08/2022, 11:17:14 AM

Sáng ngày 26/8/2022 Đảng ủy Công ty CP Khảo sát và xây dựng - USCO đã tổ chức chương trình "Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII"

Đến dự chương trình có Đồng chí: Phó giáo sư, Tiến sỹ Ngô Văn Thạo - Nguyên Vụ trưởng Vụ lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thư ký khoa học hội đồng lý luận Trung ương là báo cáo viên của chương trình.
       Về phía Đảng ủy và Lãnh đạo Công ty có Đồng chí Vũ Văn Định - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Đồng chí Nguyễn Trọng Thoáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty và toàn thể các Đảng viên trong Đảng bộ và các đồng chí quần chúng ưu tú tham gia.
      Tại Chương trình, các đại biểu đã nghe báo cáo viên truyền đạt nội dung cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII gồm tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, tăng cường củng cố xây dựng cơ sở tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.
       Thông qua chương trình nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII , từ đò làm cơ sở để xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Một số hình ảnh tại Chương trinh Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII