TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG HÀ NỘI
 
                            
Giám đốc: Phan Thành Công         Trụ sở Trung tâm
Email: tcongkdxd@yahoo.com Địa chỉ: Khu TT Khảo sát, Ngõ 54 Ngọc Hồi, Thanh Trì, TP Hà Nội
 Mobile: 0913 517191 Tel: 024 3861 5359 .   Fax: 024 3861 5359

 Chức năng, nhiệm vụ:

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi
trường và kiểm định xây dựng.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính;
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.

Một số công trình đã thực hiện:

- Thí nghiệm mẫu Dự án thăm dò mỏ đá vôi Bắc Thắng - Xi măng Hoàng Mai
- Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy xi măng Đồng Lâm- Huế
- Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy xi măng Thanh Liêm - Hà Nam
- Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy Xi măng Thanh Sơn Ngọc Lặc, Thanh Hóa:

- Thí nghiệm Dự án Khoan KSTD dây chuyền 2 XM Công Thanh:

- Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy xi măng Duyên Hà:

- Thí nghiệm mẫu Dự án thăm dò Mỏ sét Đồi Thị-Kim Bảng Hà
Nam:
- Thí nghiệm mẫu khảo sát Khu nhà ở thu nhập thấp - Mê Linh - Hà Nội
Thí nghiệm mẫu Dự án Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải, công viên sông Cấm, Hải Phòng:
Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy xi măng Tràng An:
Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy xi măng Hệ Dưỡng - Ninh Bình:
- Thí nghiệm mẫu Dự án thăm dò Mỏ đá vối Lũng Tem2 - Lạng Sơn:
- Thí nghiệm mẫu Dự án cải tạo nâng cấp QL2C - Vĩnh Phúc:
Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy xi măng Lam Sơn - Thanh Hóa:
- Thí nghiệm mẫu công trình Đề án thăm dò nâng cấp trữ lượng khu vực Bắc mỏ Hoa trắng Châu Cường - Nghệ An:
- Thí nghiệm hóa thăm dò bổ sung mỏ đá vôi xi măng Thạnh Mỹ - Nhà máy xi măng Xuân Thành - Nghệ An:
- Gia công thí nghiệm mẫu công trình thăm dò nguyên liệu mỏ Laterit phụ gia xi măng Hòa Bình:
Thí nghiệm mẫu Dự án Nhà máy xi măng Cao Lãnh - Bảo Lộc - Lâm Đồng:
Thí nghiệm mẫu nước điều tra đánh giá hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước, các nguồn nước bị ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ:
- Thí nghiệm mỏ đá sét làm nguyên liệu xi mng tại khu vực Đồi Thị - Kim Bảng - Hà Nam:
- Gia công, phân tích mẫu mỏ đá vôi Kim Giao Núi Len, Răng Cưa và mỏ sét Đá Bạc:
- Thăm dò mỏ cao lin Fenfat khu vực Dốc Kẻo xã Chính Công - Yên Luật - Phú Thọ:
- Thí nghiệm mẫu công trình Dự án khu hỗn hợp Thương mại, dịch vụ và nhà ở HĐB Thanh Trì:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò khoáng sản đá hoa tại khu vực Phan Thanh 1 + Phan Thanh 2 - Lục Yên - Yên Bái:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò khoáng sản đá hoa tại khu vực An Phú 1 + An Phú 2 - Lục Yên - Yên Bái:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò đá hoa khu vực xã Liễu Đô, xã Minh Tiến - Lục Yên - Yên Bái:
- Thí nghiệm mẫu đất, vật liệu đất, nước công trình thủy điện Nậm PALUOT, tỉnh Attapen - Lào:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò Mỏ đá vôi Lèn Đứt chân - Tuyên Hóa - Quảng Bình:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò Mỏ đá vôi công nghiệp T20.1 và T21:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò Mỏ đá hoa Mường Lai - Lục Yên - Yên Bái
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò khoáng sản đá vôi, dolomit Hà Nam:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò Mỏ sét xi măng Lạc Thủy - Hòa Bình:
- Thí nghiệm mẫu công trình thăm dò Quỳnh Vinh - Hoàng Mai - Nghệ An...