Trung tâm Thí nghiệm và Kiểm định xây dựng Miền Trung
 
Giám đốc: Lê Tiến Công
Email: cong2617@gmail.com
Mobile: 0914 697 493
Trụ sở chính
Địa chỉ: 180 Lê Hồng Phong - Phường Phước Hải 
TP Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa
Tel: 0258 3871113       Fax: 0258 3874454
 

 

 
Chức năng, nhiệm vụ:

- Thí nghiệm kiểm định các chỉ tiêu cơ lý, hóa, vật liệu xây dựng, môi
trường và kiểm định xây dựng.
- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình, đo đạc địa chính;
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản.

Một số công trình đã thực hiện:

- Thí nghiệm vật liệu xây dựng công trình Dự án Không gian công cộng ven biển nút giao thông đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Độc Lập Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Thí nghiệm xây dựng, thí nghiệm mẫu khoan và đổ nước hố khoan hạng mục tường rào, khoan phụt chống thấm đập Dự án Thủy lợi hồ chứa nước La Rto, Thị xã Ayun Pa, Tỉnh Gia Lai.
- Thí nghiệm xây dựng vật liệu và kiểm tra sản phẩm hố ga thu nước nhà dân và cụm hố ga ngăn mùi Dự án môi trường bền vững thành phố duyên hải- Tiểu dự án Thành phố Nha Trang.
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng Dự án Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đâ phía Nam đường quy hoạch N3, đường Hùng Vương, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên.
- Thí nghiệm vật liệu xây dựng Dự án Apec Mandala Phú Yên.
- Thí nghiệm kiểm tra chất lượng công trình hạng mục tường chắn đất Dự án Champarama Resort & Spa...