Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 3 Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 3 22/02/2023

Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 3 tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết >>
Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 2 Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 2 17/01/2023

Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 2 tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết >>
USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3 USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3 23/12/2022

USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3 thuộc xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết >>
Kiêm tra phuc vụ thiết kế chống trượt Bãi thải Mỏ than Suối Bàng tại Vân Hồ, tỉnh Sơn La Kiêm tra phuc vụ thiết kế chống trượt Bãi thải Mỏ than Suối Bàng tại Vân Hồ, tỉnh Sơn La 21/03/2022

Ngày 18/3/2022 đoàn cán bộ Công ty USCO đã đi kiểm tra công tác phuc vụ thiết kế chống trượt Bãi thải Mỏ than Suối Bàng tại Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Chi tiết >>
Khoan thăm dò mỏ đá vôi tại xã Thanh Nghị, Thanh Thủy Dự án nhà máy xi măng Thành Thắng Khoan thăm dò mỏ đá vôi tại xã Thanh Nghị, Thanh Thủy Dự án nhà máy xi măng Thành Thắng 19/12/2017

Thi công khoan thăm dò mỏ đá vôi tại xã Thanh Nghị, Thanh Thủy - Dự án nhà máy xi măng Thành Thắng tại huyện Thanh Liêm - tỉnh Hà Nam.

Chi tiết >>
1 2 Tiếp