Thi công khảo sát dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hòn Chông Thi công khảo sát dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hòn Chông 07/07/2023

Thi công khảo sát dây chuyền 2 nhà máy xi măng Hòn Chông

Chi tiết >>
Báo cáo đề án thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng khu vực xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Báo cáo đề án thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng khu vực xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. 21/06/2023

Sáng 21/6 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đã tiến hành thẩm định 3 đề án thăm dò khoáng sản tại Hòa Bình, Lào Cai, Nghệ An. Tại đây, ông Trần Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty USCO đã trình bày báo cáo đề án thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng khu vực xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Chi tiết >>
Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 3 Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 3 22/02/2023

Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 3 tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết >>
Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 2 Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 2 17/01/2023

Thi công thăm dò mỏ đá vôi Lam Sơn 2 tại xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết >>
USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3 USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3 23/12/2022

USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3 thuộc xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Chi tiết >>
1 2 Tiếp