Báo cáo đề án thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng khu vực xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Cập nhật: 21/06/2023, 06:40:24 PM

Sáng 21/6 tại Hà Nội, Hội đồng thẩm định đề án thăm dò khoáng sản đã tiến hành thẩm định 3 đề án thăm dò khoáng sản tại Hòa Bình, Lào Cai, Nghệ An. Tại đây, ông Trần Minh Đức - Phó Tổng Giám đốc Công ty USCO đã trình bày báo cáo đề án thăm dò đá sét làm nguyên liệu xi măng khu vực xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.