USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3

Cập nhật: 23/12/2022, 04:23:29 PM

USCO trình bày báo cáo tại Hội nghị thẩm định Đề án thăm dò đá vôi làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại khu vực Lam Sơn 3 thuộc xã Hà Vinh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường.