XN Khảo sát và Đầu tư xây dựng
 
    
Giám đốc: Đồng Văn Hướng Trụ sở Xí nghiệp
Email: dcct.usco@gmail.com Địa chỉ: Khu TT Khảo sát, Ngõ 54 Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
 Mobile: 0967 532 189 Tel:  024 32025038 


Chức năng, nhiệm vụ:

- Đo đạc thành lập bản đồ địa hình, đo đạc công trình
- Khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn, thăm dò khoáng sản
- Thiết kế lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao
thông, thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình cấp thoát nước, thiết kế quy hoạch chi tiết
các khu công nghiệp, khu dân cư.
- Lập tổng dự toán, giám sát thi công và xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông,
thủy lợi, công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Khoan phun gia cố, xử lý chống thấm các công trình thủy lợi, thủy điện, xây dựng nền móng của tòa
nhà, gồm đóng cọc.
- Xây dựng các công trình kỹ thuật dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, cấp thoát nước, đường dây và trạm
điện.
- Kinh doanh bất động sản.

Một số công trình đã thực hiện:

- Dự án Xây dựng nhà xưởng - Khu Tràng Duệ - Hải Phòng.
- Dự án Xi Măng Hoàng Thạch - Hải Dương.
- Công trình Trung tâm bồi huấn điện lực Hà nội - Xã Thụy An - Suối Hai.
Công trình nhà làm việc Văn phòng Chính phủ - Số 1 Mai Xuân Thưởng - Ba Đình - Hà Nội.
- Cải Tạo nhà 2B Nhà khách Chính phủ - Số 37 Hùng Vương - Ba Đình - Hà Nội.
- Công trình Nhà máy xi măng Tân Thắng - Nghệ An.
- Công trình cải tạo nhà phụ trợ tại phường Khánh Hà - TP Hạ Long - Quảng Ninh...